Tweede Kamer verkiezingsprogramma's 2023

Tweede Kamer verkiezingsprogramma's 2023

Diverse politieke partijen noemden Rechten voor de Natuur in hun verkiezingsprogramma 2023

Voor de Tweede Kamer verkiezingen in november 2023 noemden diverse politieke partijen de Rechten voor de Natuur in hun verkiezingsprogramma's. Veel partijen willen aansluiten bij de bottom-up initiatieven die wij hebben opgezet voor onder andere Maas in de Wet en de rechten voor de Waddenzee.

Groenlinks/PvdA:
''Als eerste stap in het geven van rechten aan de natuur, werken we aan rechtspersoonlijkheid voor een specifiek ecosysteem, zoals de Waddenzee of de Maas. We sluiten ons daarvoor aan bij initiatieven van onderop en werken waar mogelijk samen met buurlanden. Internationaal maken we ons hard voor het strafbaar stellen van (grootschalige) beschadiging, vernietiging of verlies van natuur en ecosystemen.'' Zie programma hier

D66:
''✓ Natuur en dieren hebben recht van bestaan, los van hun betekenis of monetaire waarde voor de mens. Om de natuur en haar soorten werkelijk te beschermen, willen wij ze rechten geven. Wettelijke erkenning voorkomt niet alleen toekomstige maatschappelijke kosten gerelateerd aan ecologische uitdagingen, maar ook significante economische verliezen, zoals de €28 miljard veroorzaakt door de stikstof crisis.
✓ Concreet doen we dit door specifieke natuurgebieden, zoals de Waddenzee en de Deltawateren, rechtspersoonlijkheid te geven, onder andere naar het Spaans model. Door gebieden rechten te geven, krijgen ze via vertegenwoordigers de mogelijkheden om schade te verhalen voor herstel, wordt het procesbelang gegarandeerd en worden ze een gelijke actor in beslissingen. Met die erkenning wordt duidelijk gezegd dat de natuur geen voorwerp is en bescherming verdient. 
✓ D66 wil de natuur een stem geven. Dat doen we door de rechten van de natuur te erkennen
✓ D66 ondersteunt maatschappelijke initiatieven die strijden voor rechten voor de natuur, zoals de campagne ‘Maas in de Wet’. '' Zie het programma hier

BIJ1:
''✓ Rechten voor de natuur worden opgenomen in de Grondwet. 
✓ Door natuurgebieden zoals de Waddenzee rechten te geven, kunnen deze gebieden beter worden beschermd tegen schadelijke activiteiten.'' Zie het programma hier

Volt:
''✓ De natuur verliest het keer op keer van het systeem dat door de mens opgezet is. En dat terwijl de natuur onze levensader is. Een systeem gefocust op economische groei en economische groei alleen. Dat kan zo niet langer. Om dat speelveld eerlijker te maken is het belangrijk dat de natuur ook een stem krijgt. Daarom willen wij dat de natuur rechten krijgt, zoals in Spanje. We kunnen bijvoorbeeld rechten geven aan de Waddenzee, zodat daar niet meer naar gas geboord mag worden. 
✓ We willen dat er een wettelijke status en bescherming komt voor unieke en cruciale natuurgebieden, zoals de Waddenzee. Hiervoor nemen we het Spaanse beleid als voorbeeld en maken we afspraken binnen Europa. We zetten in op een grensoverstijgende aanpak om onze rivieren te beschermen en schoner te maken.'' Zie het programma hier

Splinter:
''✓ De natuur verliest het keer op keer van het systeem dat door de mens opgezet is. En dat terwijl de natuur onze levensader is. Een systeem gefocust op economische groei en economische groei alleen. Dat kan zo niet langer. Om dat speelveld eerlijker te maken is het belangrijk dat de natuur ook een stem krijgt. Daarom willen wij dat de natuur rechten krijgt, zoals in Spanje. We kunnen bijvoorbeeld rechten geven aan de Waddenzee, zodat daar niet meer naar gas geboord mag worden. 
✓ We willen dat er een wettelijke status en bescherming komt voor unieke en cruciale natuurgebieden, zoals de Waddenzee. Hiervoor nemen we het Spaanse beleid als voorbeeld en maken we afspraken binnen Europa. We zetten in op een grensoverstijgende aanpak om onze rivieren te beschermen en schoner te maken. '' Zie het programma hier

LEF:
''✓ We strijden tegen corruptie en lobbyisme en pleiten voor verkozen burgemeesters, rechten voor de natuur en toekomstige generaties. '' Zie het programma hier

Partij voor de Dieren:

✓ Rechten voor de natuur worden opgenomen in de Grondwet. 
✓ Door natuurgebieden zoals de Waddenzee rechten te geven, kunnen deze gebieden beter worden beschermd tegen schadelijke activiteiten.
Zie het programma hier

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact