Stem voor de Bodem

Stem voor de Bodem

Rijkswaterstaat rapport onderzoekt rechten voor de bodem

Het rapport 'Geef de bodem een stem' van Rijkswaterstaat uit 2020 benadrukt de noodzaak om de bodem te beschermen en haar een "stem" te geven in besluitvormingsprocessen. Dit komt voort uit de constatering dat de intrinsieke waarde van de bodem, belangrijk voor planten en dieren, vaak ondergeschikt wordt gemaakt aan menselijke behoeften. De achteruitgang van de bodemkwaliteit en de toenemende eisen die aan de bodem worden gesteld, benadrukken de behoefte aan maatregelen om bodemfuncties te behouden en landdegradatie te stoppen.

Het rapport suggereert verschillende manieren om de bodem een stem te geven, zoals educatie om 'bodembewustzijn' te vergroten, het ontwikkelen van businessmodellen die zowel het gebruik als de conservatie van de bodem respecteren, en het juridisch borgen van bodemfuncties. Een belangrijk aspect is het toekennen van rechten aan de bodem, vergelijkbaar met mensenrechten, om te zorgen voor een duurzaam beheer en gebruik van bodembronnen.

Er wordt aangemoedigd om de rechten van de bodem vast te leggen in wetgeving.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact