Rechten voor de natuur in Beekdaelen

Rechten voor de natuur in Beekdaelen

Motie voor rechten voor de natuur in Beekdaelen

GroenLinks raadsleden dienden een motie 'rechten voor de natuur' in met het verzoek:

- Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om onderzoek te doen naar de juridische en praktische haalbaarheid van het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de natuur in de gemeente Beekdaelen. Zodat in de omgevingsvisie opgenomen wordt dat Beekdaelen erkent dat de natuur in al haar levensvormen rechten heeft en dat haar belangen vertegenwoordigd moeten worden.

- De resultaten van dit onderzoek en de voortgang in dit dossier periodiek met de gemeenteraad te delen. Altijd bij nieuw te vormen beleid de belangen van de natuur (van bronsgroene natuurgebieden tot en met Natura 2000-gebieden) mee te wegen en in nieuwe raadsvoorstellen deze belangen inzichtelijk te maken.

-Alle relevante maatschappelijke organisaties, lokale experts en andere belanghebbenden betrekken bij dit onderzoek naar de implementatie van rechten voor de natuur in Beekdaelen.

- E.v.t. pilots en of werkgroepen te organiseren die zich buigen over de implementatie van rechten voor de natuur.

De motie is ingetrokken.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact