Europese Verkiezingen 2024

Europese Verkiezingen 2024

Rechten van de Natuur in Europese Verkiezingen

Voor de Europese Verkiezingen analyseerden wij de Europese verkiezingsprogramma's en of zij Rechten van de Natuur benoemden. Daar is enkel uitgekomen:

ChristenUnie (EVP)

Onder kop biodiverse natuur, punt 4.: De EU zet zich samen met de lidstaten in om ecocide in nationaal strafrecht op te nemen en ecocide (het ernstig beschadigen of vernietigen van een ecosysteem in zodanige mate dat het vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig 30 verminderd is of zal worden) op internationaal niveau op te nemen in het internationaal strafrecht door het als vijfde pijler toe te voegen aan het Statuut van Rome.

D66

'Rechtspersoonlijkheid': Naar een natuurlijke balans in Europa, punt 2: We introduceren grensoverschrijdende Europese Parken, zoals de nationale parken in de Verenigde Staten, die onder Europese coördinatie beschermd worden. Dit zodat er op een integrale en eenduidige wijze gewerkt kan worden aan beheer en bescherming van deze natuurparken. Deze gebieden, zoals bijvoorbeeld de Waddenzee, krijgen een eigen rechtspersoonlijkheid. Als zelfstandige entiteiten kunnen deze gebieden voor zichzelf opkomen in rechtszaken, de schade die hun is toegebracht verhalen op vervuilers en schadevergoedingen gebruiken voor eigen herstel.

'Ecocide': Naar een natuurlijke balans in Europa, punt 6: Steeds meer landen nemen milieumisdaden, zoals ecocide, op in hun nationale strafrecht. D66 pleit voor uniforme Europese regels zodat dit in heel de Unie gebeurt, op eenzelfde manier. Tegelijkertijd zet de Europese Unie zich in voor internationale erkenning van milieumisdaden, waaronder in VN verband.

Groenlinks/PvdA

- 1.5.42 Rechten voor de natuur. We kennen in Europees verband rechten toe aan de natuur. We organiseren een Europees burgerberaad de manier waarop dit vorm moet krijgen.

PvdD & SP = 

- Klimaatrechtvaardigheid wordt een EUmaatregel. Dat geldt ook voor rechten voor dieren en de natuur.
- De EU maakt goede, duurzame afspraken binnen de Verenigde Naties. Met duurzame doelen die wereldwijd gelden. Doelen die rekening houden met mensenrechten, de Aarde en de rechten voor dieren en natuur.
- Bedrijven moeten het schenden van mensenrechten voorkomen en aanpakken. Net als het vervuilen van het milieu, het aantasten van dierenwelzijn en het verstoren van de biodiversiteit.
- De EU zet mensenrechten, dierenrechten en rechten voor de natuur centraal. 
- Europa laat altijd weten tegen het schenden van mensenrechten in de wereld te zijn. En tegen ecocide (het beschadigen of vernietigen van ecosystemen).
- De EU zet mensenrechten, dierenrechten en rechten voor de natuur centraal. Bij voorstellen voor nieuwe projecten staat welke invloed iets heeft op bijvoorbeeld het milieu, de biodiversiteit, mensenrechten en dierenwelzijn.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact