Rechten voor water in de Jonge Watervisie

Rechten voor water in de Jonge Watervisie

De Jonge Klimaatbeweging noemt Rechten voor Water in de Jonge Watervisie

De Jonge Klimaatbeweging noemt Rechten voor Water in de Jonge Watervisie als een instrument voor de nieuwe waardering van water en het ecosysteem waar het water onderdeel van is, inclusief de dieren en organismen die afhankelijk zijn van het water. De rechten waarborgen dat watermassa's en ecosystemen deelnemer zijn bij besluitvorming door middel van vertegenwoordiging in commissies en bestuursorganen.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact