Erken de Rechten van de Natuur

Voor een samenleving in harmonie met de Natuur
Rechten van de Natuur pleit voor de erkenning dat de natuur in al haar levensvormen rechten heeft, en dat haar belangen vertegenwoordigd moeten worden. Net zoals de mens. Zonder eerlijke vertegenwoordiging van de natuur, is er geen ecologische rechtvaardigheid mogelijk. De tijd is rijp voor een ecologische democratie.
De snelstgroeiende juridische beweging van de 21e eeuw.
‘’Als mens vinden wij het normaal dat wij als mens rechten hebben. Waarom heeft het niet-menselijke geen rechten?’’ 

Met Rechten van de Natuur wordt een plek en een stem gecreërd in ons rechtssysteem voor de natuur. 

Voor de lancering van Stichting Rechten van de Natuur op 21 maart 2024 vroegen wij een hoogleraar, een filosoof, een inheems cultuurdraagster, een jongere uit het Waddengebied en een jongere uit het Zuiden om in vogelvlucht (excuse the pun 😉) uit te leggen wat Rechten van de Natuur inhoudt. En waarom deze beweging zo belangrijk is voor ons bestaansrecht.

Met dank aan: Matthijs Schouten, Tineke Lambooy, Sherlien Sanches, Britt Dragstra, Rodny Stolk en Jessica den Outer. De film is gemaakt door Bloeifilm.nl 

Blijf jij op de hoogte van de ontwikkelingen in deze snel groeiende beweging? Meer weten? Bezoek onze website www.rechtenvandenatuur.org
OE logoAriseHealth logoAwards voor Duurzaamheid2020INC logo

De Rechten van de Natuur

Rechten van de Natuur betekent de erkenning dat de aarde en al haar ecosystemen levende entiteiten zijn wiens belangen meegenomen moeten worden: alle vormen van natuur - denk aan bossen, oceanen, bergen - hebben inherente rechten. De erkenning van deze rechten behelst een samenleving in harmonie met de natuur, waarbij mens en natuur één onlosmakelijk geheel vormen in het ecosysteem.
Veelgestelde vragen

01. Intrinsieke Waarde

De natuur heeft intrinsieke waarde, niet omdat ze iets voor de mens kan betekenen of omdat ze belangrijk is voor het voortbestaan van de mens, maar omwille van zichzelf.

02. Inherente Rechten

De natuur, in al haar vormen, heeft recht op integraal respect voor haar bestaan en voor het onderhoud en de regeneratie van haar evolutieprocessen.

03. Vertegenwoordiging

De natuur heeft al een stem, we moeten alleen leren luisteren. Ze heeft het recht om gehoord te worden. Via vertegenwoordiging kunnen Rechten van de Natuur een middel zijn om de belangen van de natuur beter mee te nemen in besluitvormingsprocessen.

Een oproep aan iedereen met een voor de natuur

Of je nu een bezorgde burger bent, een beleidsmaker die impact wil maken, een juridische expert die recht wil doen gelden, een politicus die een wetsvoorstel wilt indienen of een gemeente die de toekomst vorm wil geven - jouw betrokkenheid maakt het verschil.

Over de Stichting

Landen over de hele wereld, van Ecuador tot Spanje, laten zien dat burgers de sturende kracht zijn achter Rechten van de Natuur. Ook in Nederland komt er steeds meer aandacht voor dit onderwerp. Sinds 2017 hebben wij meerdere Rechten van de Natuur initiatieven opgezet en begeleiden wij hen met onze expertise. Daar pakken wij nu op een strategische wijze op door.

Burgers, advocaten, politici, jongeren, beleidsmakers: allerlei mensen willen en kunnen bijdragen aan deze beweging.

Wij bestaan om ervoor te zorgen dat Rechten van de Natuur daadwerkelijk handen en voeten krijgt in Nederland.
Een samenleving in harmonie met de Natuur

Wij bevorderen een wereldbeeld dat ...

Nederland als voorloper

Wij zien een toekomst waarin Nederland ...

Hoe wij het verschil maken

Sinds 2017 hebben wij verschillende  ...

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact