Rechten voor natuur in Zaanstad

Rechten voor natuur in Zaanstad

Agenda initiatief van de SP stelt voor dat lokale natuur rechten krijgt

De SP stelt voor dat lokale natuur rechten krijgt, vergelijkbaar met mensenrechten, om de natuur beter te beschermen. Dit concept zou in Zaanstad moeten worden toegepast, waarbij natuurlijke belangen meegewogen worden in nieuw beleid en vergunningverleningen. Raadslid Anna de Groot benadrukt de slechte staat van de natuur rond Zaanstad en de noodzaak voor ingrijpen vanwege hoge stikstofuitstoot en watervervuiling die niet voldoet aan toekomstige kwaliteitseisen. Ze stelt voor de natuur rechtspersoonlijkheid te geven en een 'voogd' aan te wijzen, zoals een natuurorganisatie, een aanpak die al door Eijsden-Margraten wordt overwogen. De Groot suggereert dat Zaanstad en de Metropoolregio Amsterdam deze benadering zouden moeten onderzoeken en kunnen samenwerkenmet gemeenten en maatschappelijke organisaties die dezelfde richting opgaan. Op 25 januari 2024 leidde de bespreking van dit agenda initiatief tot de organisatie van een expert meeting over dit onderwerp.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact