Motiebundel Grondrechten voor de natuur GL-PvdA

Motiebundel Grondrechten voor de natuur GL-PvdA

Groenlinks-PVDA nam op 22 april 2024 'Motie F: Grondrechten voor de Natuur' aan.

Groenlinks-PVDA nam op 22 april 2024 'Motie F: Grondrechten voor de Natuur' aan. In de motie wordt erkend dat de huidige wetgeving en juridische kaders onvoldoende bescherming bieden aan de natuurlijke wereld en haar intrinsieke waarde niet erkennen als rechtssubject. Tevens roept de motie de Tweede Kamerfractie en de Eerste Kamerfractie op om actief te pleiten voor de erkenning van natuurrechten in de grondwet, waarbij natuurlijke ecosystemen het recht hebben om te bestaan, te gedijen en zich te regenereren. In de motiebundel werd ook 'Motie G: Grondrechten voor dieren' aangenomen.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact