Rechten van de Natuur in Amsterdam

Rechten van de Natuur in Amsterdam

Initiatiefvoorstel voor Rechten van de natuur in Amsterdam

Initiatiefvoorstel van Judith Krom van Partij voor de Dieren: ''Bescherm wat je dierbaar is: geef rechten aan de natuur''.

Het initiatief is ingediend op 24 mei 2024 wordt binnen 6 weken behandeld en vraagt de gemeenteraad om:

1 In te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;
2 Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken onderzoek te doen naar de juridische en praktische haalbaarheid van het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan een geschikt stuk natuur in Amsterdam,
3 Te onderzoeken op welke wijze de rechten en/of het perspectief van de Amsterdamse natuur in de besluitvorming en al het te vormen nieuwe beleid binnen de gemeente Amsterdam kan worden verankerd
4 Te onderzoeken of bij de eerstvolgende gelegenheid tot actualisatie van de omgevingsvisie en ontwikkelstrategie op kan worden genomen;
5 Een lobby te voeren richting de MRA, provincie Noord-Holland en het Rijk om rechtenvoor de natuur verder te verankeren in beleid en wetgeving;
6 De resultaten van bovenstaande voorstellen jaarlijks te rapporteren aan de raad.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact