Rechten voor de natuur in Culemborg

Rechten voor de natuur in Culemborg

Motie Omgevingsvisie voor Rechten voor de natuur in Culemborg

Lid van der Velde (Partij voor de Dieren) en lid Dagdag (Partij van de Arbeid) dienen op 30 mei 2024 een Motie voor de Omgevingsvisie in om Rechten voor de Natuur te erkennen. De motie roept het college op:

  • Bij de uitwerking van de omgevingsvisie in de op te stellen omgevingsprogramma's en omgevingsplannen op te nemen dat Culemborg erkent dat de natuur in al haar levensvormen rechten heeft, en dat haar belangen vertegenwoordigd moeten worden;
  • Bij de uitwerking van de omgevingsvisie in de op te stellen omgevingsprogramma's en omgevingsplannen op te nemen op te nemen dat bij nieuw te vormen beleid altijd de belangen van de natuur en natuurgebieden worden meegewogen en dat in nieuwe raadsvoorstellen deze belangen inzichtelijk worden gemaakt;
  • Relevante maatschappelijke organisaties, lokale experts en andere belanghebbenden te betrekken bij de implementatie van rechten voor de natuur;
  • Pilots en/of werkgroepen te organiseren die zich buigen over de implementatie van rechten voor de natuur.

Zie ook

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact