Wat voor rol is er voor natuurorganisaties?

Natuur- en milieuorganisaties behartigen de belangen van de natuur. Toch hebben ze vaak geen formele stem in de beslissingen over beleidsvorming, het toekennen van vergunningen, toezicht, etc. Om te kunnen ageren moeten ngo’s voldoen aan de vereisten van art. 3:305a BW of aan het bestuursrechtelijke vereiste als belanghebbende. De natuur wordt behandeld als rechtsobject en kan geen eigen stem laten horen. Rechten van de Natuur biedt een extra middel op bestaande wet- en regelgeving voor onder meer inspraak, toezicht en handhaving.

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact