Waarom is huidige milieuwetgeving niet voldoende?

Er waren in 2019 al wel 38 keer zoveel milieuwetten als in 1972. Toch moest het Milieuprogramma van de Verenigde Naties bekennen dat het met al die wetten en regels niet lukt om klimaatverandering, vervuiling en verlies van biodiversiteit en leefgebieden tegen te gaan. Meer technische wet- en regelgeving gaan het tij niet keren. Wetten die Rechten van de Natuur erkennen beginnen vanuit een ander uitgangspunt: ecosystemen hebben het recht om te bestaan en te floreren. Rechten van de Natuur  gaat uit van een holistisch wereld beeld, waarin de mens niet centraal staat, maar een onderdeel is van al het leven op aarde. Mensen, gemeenschappen en ecosystemen zouden in staat moeten zijn om die rechten te verdedigen en af te dwingen.

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact