Hoe verhouden Rechten van de Natuur zich tot mensenrechten?

Ze zijn complementair. Uiteindelijk is een gezonde aarde ook in het belang van de mens. In Orange County, Florida, werd in een lokale verordening erkent dat rivieren en alle waterlichamen in het gebied het recht hebben om te bestaan, te stromen, beschermd te worden tegen vervuiling en het recht op een gezond ecosysteem. In dezelfde wet werd erkend dat burgers het mensenrecht hebben op schoon water. 

Hoe jij deze beweging kan helpen

Rechten van de Natuur omarmt alle stemmen, ongeacht politieke kleur, achtergrond of overtuigingen. Want de Natuur kent geen partijdigheid; zij vraagt om gezamenlijke inzet en betrokkenheid. De roep van de Natuur is universeel.

Gebruik jouw stem om die van de Natuur te laten spreken.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Rechten van de Natuur door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Schrijf je in

Eigen initiatief

Wij helpen meerdere Rechten van de Natuur campagnes en initiatieven. Wij bieden graag onze expertise en ondersteuning aan.

Contact